02-03-2024

Beregn literindholdet i et 6-kantet akvarium

For at beregne literindholdet, (L) i et 6-kantet akvarium, bruges flg. formel:

L = H X 6(1/2 X h X g)

H = akvariets højde.
h = 3-kantens højde (findes ved at måle tværsnittet, og dele med 2.
g = 3-kantens grundlinie.

grundrids af 6-kantet akvarium

Som tegningen viser, kan akvariets grundrids deles op i 6 stk. 3-kanter, og arealet i en 3-kant regnes ud med formlen:

1/2 X højden h X grundlinie g

Eksempel:

Vi tager et akvarium hvor tværsnittet er 40 cm. Grundlinien (g) er 30 cm. og akvariets højde (H) er 45 cm.

Når vi véd at 1 kubikdecimeter (dm3) er = 1 liter, er det nemmest at omregne alle målene til decimeter med det samme, ved at dividere dem med 10.

Først beregner vi én 3-kants bundareal og ganger det med 6:

1/2 X 2 X 3 X 6

Det giver såmænd et areal 18 dm2, og det skal så ganges med højden H som er 4,5 dm.

Altså er akvariet på 81 liter.

Beregn selv:

OBS: Skriv tallene i cm. og skriv punktum for et evt. komma.

  Tværsnit

 Grundlinie

 Højden H

  Indhold

X

X

=

 liter

     

powered by FreeFindValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Servermarket Poecilia Scandinavia BilleskoWs Web-uniWers FlazArt Webdesign